ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Κλινική Περίπτωση 1 . Διαδερμική έγχυση αλκοόλης (PEIT) σε κυστικό όζο του θυρεοειδούς

Περιγράφεται περίπτωση ασθενούς ο οποίος υπεβλήθη σε παροχέτευση κυστικού όζου και εν συνεχεία έγχυση αλκοόλης με πολύ καλή ανταπόκριση.
Περισσότερα

Κλινική Περίπτωση 2. Βιοψία με κόπτουσα βελόνα (Core Biopsy) λεμφαδένα.

Περιγράφεται περίπτωση ασθενούς η οποία υπεβλήθη σε βιοψία με κόπτουσα βελόνα (Core Biopsy) υπερκλείδιου λεμφαδένα.
Περισσότερα

Κλινική Περίπτωση 3. Πλήρης παροχέτευση κυστικού όζου του θυρεοειδούς

Περιγράφεται περίπτωση ασθενούς ο οποίος υπεβλήθη σε παροχέτευση κυστικού όζου και εν συνεχεία έγχυση αλκοόλης με πολύ καλή ανταπόκριση.
Περισσότερα

Κλινική Περίπτωση 4. Παρακέντηση πολύ μικρού όζου και λεμφαδένα που εφάπτονται με μεγάλα αγγεία.

Περιγράφεται περίπτωση ασθενούς η οποία υπεβλήθη σε παρακέντηση πολύ μικρού όζου του θυρεοειδούς και πολύ μικρού τραχηλικού λεμφαδένα οι οποίοι εφάπτονται με μεγάλα αγγεία.
Περισσότερα

Κλινική Περίπτωση 6. Βιοψία με κόπτουσα βελόνα (Core Biopsy) Θυρεοειδούς και λεμφαδένα

Περιγράφεται περίπτωση ασθενούς ο οποίος υπεβλήθη σε βιοψία με κόπτουσα βελόνα (Core Biopsy) όζου του θυρεοειδούς καθώς και τραχηλικού λεμφαδένα.
Περισσότερα
banner

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ

Εμμανουήλ Πετρόπουλο

για θέματα σχετικά με διαγνωστικές εξετάσεις Υπερήχων, Triplex και Παρακεντήσεις θυρεοειδούς US FNAC

Email *
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό Το email σας δεν είναι έγκυρο.
Ονοματεπώνυμο *
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Τίτλος *
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Ερώτηση *
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Πρέπει να διαβάσετε και να συμφωνήσετε με τους όρους
×

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ