ΧΩΡΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

banner

Εμμανουήλ Πετρόπουλος
M.D., Ph.D., Ακτινολόγος

Υπερηχογραφήματα, Triplex αγγείων, Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες παρακεντήσεις θυρεοειδούς US FNAC

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
×

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ