Θυρεοειδούς

 Η ελαστογραφία είναι μια νέα υπερηχογραφική τεχνική που χρησιμοποιείται προκειμένου να εκτιμήσει το βαθμό σκληρότητας μιας βλάβης. Εξετάζει τις μηχανικές και ελαστικές ιδιότητες των μαλακών ιστών. Ορισμένες παθολογικές καταστάσεις προκαλούν σημαντικές αλλαγές στη δομή των μαλακών μορίων, τροποποιώντας τις ελαστικές τους ιδιότητες και οδηγώντας σε αυξημένη σκληρότητα. Προκειμένου για τους όζους του θυρεοειδούς, συνήθως οι κακοήθεις όζοι του θυρεοειδούς είναι αρκετά σκληρότεροι από τους καλοήθεις. Αρκετές μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ελαστογραφία είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνική απεικόνισης που μπορεί να βοηθήσει στη διαφορική διάγνωση καλοήθους από κακοήθη όζο με βάση τον βαθμό σκηρότητάς του. Η ελαστογραφία χρησιμοποιείται στον θυρεοειδή:
• προκειμένου να επιβεβαιώσει την ανάγκη για παρακέντηση αν ο όζος αυτός θεωρείται ως ενδιάμεσης κακοήθειας με βάση τα χαρακτηριστικά του κλασσικού υπερηχογραφήματος.
• Προκειμένου να εντοπιστεί η πιο σκληρή περιοχή ενός όζου που πρόκειται να παρακεντηθεί, ώστε η λήψη του υλικού να γίνει από το σημείο αυτό.
Η ελαστογραφία είναι συμπληρωματική εξέταση στο συμβατικό υπερηχογράφημα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να το αντικαταστήσει. Αποτελεί όμως ένα χρήσιμο επιπλέον κριτήριο για τον χαρακτηρισμό ενός όζου. Δεν μπορεί επίσης να αντικαταστήσει την παρακέντηση με λεπτή βελόνα (FNA), που αποτελεί την gold standard διαγνωστική μέθοδο προκειμένου να διαγνωστεί αν ένας όζος είναι καλοήθης ή κακοήθης. 

img

Οζος του Δξιού λοβού του θυρεοεοδούς που χαρακτηρίζεται σαν ύποπτος

img

Ο ϊδιος όζος στο έγχρωμο υπερηχογράφημα παρουσιάζει αυξημένη αιμάτωση.

img

Στην ανάλυση με ελαστογραφία ο όζος φαίνεται σκληρός. Η πιθανότητα για κακοήθεια αυξάνεται.

banner

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ

Εμμανουήλ Πετρόπουλο

για θέματα σχετικά με διαγνωστικές εξετάσεις Υπερήχων, Triplex και Παρακεντήσεις θυρεοειδούς US FNAC

Email *
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό Το email σας δεν είναι έγκυρο.
Ονοματεπώνυμο *
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Τίτλος *
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Ερώτηση *
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Πρέπει να διαβάσετε και να συμφωνήσετε με τους όρους
×

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ