Ελαστογραφία Μαστών

Η ελαστογραφία είναι μια νέα υπερηχογραφική τεχνική που χρησιμοποιείται προκειμένου να εκτιμήσει το βαθμό σκληρότητας μιας βλάβης του μαστού. Εξετάζει τις μηχανικές και ελαστικές ιδιότητες των μαλακών ιστών. Ορισμένες παθολογικές καταστάσεις προκαλούν σημαντικές αλλαγές στη δομή των μαλακών μορίων, τροποποιώντας τις ελαστικές τους ιδιότητες και οδηγώντας σε αυξημένη σκληρότητα. Προκειμένου για μάζες στον μαστό, συνήθως οι κακοήθεις είναι αρκετά σκληρότερες από τις καλοήθεις. Αρκετές μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ελαστογραφία είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνική απεικόνισης που μπορεί να βοηθήσει στη διαφορική διάγνωση μιας καλοήθους από κακοήθη μάζα στον μαστό με βάση τον βαθμό σκληρότητάς της. Η ελαστογραφία χρησιμοποιείται στον μαστό:

  • προκειμένου να διερευνηθεί κάποια μικρή βλάβη που ανιχνεύεται με το υπερηχογράφημα αλλά δεν απεικονίζεται στην μαστογραφία, έτσι ώστε να προβούμε σε βιοψία αντί της παρακολούθησης με στόχο τον εντοπισμό πρώιμων μικρών κακοηθειών.
  • Σε βλάβες που έχουν χαρακτηριστεί από το κλασσικό υπερηχογράφημα σαν μάλλον καλοήθεις, ώστε σε περίπτωση που και η ελαστογραφία έχει καλοήθη χαρακτηριστικά να υπάρξει αραίωση στα διαστήματα παρακολούθησης
  • Σε βλάβες που έχουν χαρακτηριστεί από το κλασσικό υπερηχογράφημα σαν μάλλον κακοήθεις, ακόμα και αν τα χαρακτηριστικά της βλάβης με την ελαστογραφία είναι καλοήθη τότε οι βλάβες αυτές πρέπει να διερευνώνται με βιοψία.

Η ελαστογραφία είναι συμπληρωματική εξέταση στο συμβατικό υπερηχογράφημα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να το αντικαταστήσει αποτελεί όμως ένα χρήσιμο επιπλέον κριτήριο για τον χαρακτηρισμό μιας βλάβης. Δεν μπορεί επίσης να αντικαταστήσει  την παρακέντηση με λεπτή βελόνα (FNA), η την βιοψία με κόπτουσα βελόνα (Core Biopsy) που αποτελεί την gold standard διαγνωστική μέθοδο προκειμένου να διαγνωστεί αν μια βλάβη του μαστού είναι καλοήθης ή κακοήθης.

Η μελέτη του ογκιδίου με την ελεστογραφία δείχνει αύξηση της σκληρότητάς του σε όλη του την έκταση που επεκτείνεται και στους γύρω ιστούς. 

banner

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ

Εμμανουήλ Πετρόπουλο

για θέματα σχετικά με διαγνωστικές εξετάσεις Υπερήχων, Triplex και Παρακεντήσεις θυρεοειδούς US FNAC

Email *
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό Το email σας δεν είναι έγκυρο.
Ονοματεπώνυμο *
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Τίτλος *
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Ερώτηση *
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Πρέπει να διαβάσετε και να συμφωνήσετε με τους όρους
×

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΩΝ

Δημιουργήστε λογαριασμό στην ιστοσελίδα και αποκτήστε πρόσβαση σε εργαλεία υπολογισμού μεταβολής όγκου και TI-RADS.

Συμπληρώστε το όνομα σας.
Συμπληρώστε το επώνυμο σας.
Συμπληρώστε την ιδιότητας σας.
Συμπληρώστε το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο δεν είναι έγκυρο.
Συμπληρώστε το email. Το email δεν είναι έγκυρο. Το email χρησιμοποιείται ήδη.
Συμπληρώστε τον Κωδικό. Ο κωδικός είναι πολύ απλός.
Συμπληρώστε τον Κωδικό. Δεν επαληθεύτηκε ο κωδικός πρόσβασης.
ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Συμπληρώστε το email. Το email δεν είναι έγκυρο. Το email δεν χρησιμοποιείται.
Δημιουργία κωδικού
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ