Έγχυση Αλκοόλης (Σκληροθεραπεία -Ablation) σε κυστικούς όζους του Θυρεοειδούς

Η Διαδερμική έγχυση αλκοόλης (Ablation)  ( Σκληροθεραπεία ή Χημική Καυτηρίαση ) είναι μια σχετικά εύκολη διαδικασία που μπορεί να εφαρμοσθεί σε εξωτερικούς ασθενείς και  έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τύπους όζων του θυρεοειδούς όπως συμπαγείς όζοι , ή αυτόνομα οζίδια. Η πιο σημαντική εφαρμογή της όμως με τα καλύτερα αποτελέσματα έχει αποδειχθεί ότι είναι σε αμιγώς κυστικούς όζους ή μερικώς εκφυλισμένα κυστικά οζίδια. Τα βιβλιογραφικά δεδομένα δείχνουν ότι μετά από την έγχυση αλκοόλης, ένας κυστικός όζος μπορεί να ελαττωθεί σημαντικά ως προς το  μέγεθος και σε μερικές περιπτώσεις να εξαφανιστεί πλήρως. Πρόσφατες επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύονται από επιστημονικές εταιρείες, προτείνουν την μέθοδο "ως θεραπεία πρώτης γραμμής για κυστικούς όζους". Οι ίδιες κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν την PEI ως " μια ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία σε εξωτερικούς ασθενείς για κύστεις του θυρεοειδούς και μεικτούς όζους με κυρίως κυστικό στοιχείο. Η Διαδερμική έγχυση αλκοόλης (PEI) είναι αποτελεσματική και ασφαλής στην μείωση ή την εξαφάνιση συμπτωμάτων που είτε προκαλούν τοπικές ενοχλήσεις ή κοσμητικά προβλήματα (μεγάλη- εμφανής διόγκωση στον τράχηλο), ενώ παράλληλα οι ασθενείς έχουν μακροχρόνια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η διαδερμική έγχυση αλκοόλης πραγματοποιείται μόνον σε καλοήθεις όζους και σε καμμία περίπτωση σε όζους που έχουν χαρακτηριστεί ως κακοήθεις ή για τους οποίους υπάρχει υπόνοια κακοήθειας. Συνεπώς κάθε όζος στον οποίο πρόκειται να διενεργηθεί έγχυση αλκοόλης πρέπει να έχει παρακεντηθεί και η κυτταρολογική εξέταση να αποδεικνύει την καλοήθη φύση του. 

Σε περίπτωση κατα την οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί προηγουμένως διαγνωστική παρακέντηση (FNA), είναι δυνατή στο εργαστήριό μας η διενέργεια έγχυσης αλκοόλης στην ίδια επίσκεψη, αφού προηγουμένως όμως διενεργηθεί διαγνωστική παρακέντηση, ταχεία χρώση και εκτίμηση του όζου απο την συνεργάτιδα κυτταρολόγο που παρευρίσκεται στον χώρο , και η οποία θα αποφανθεί για την καλοήθη ή κακοήθη υφή του όζου. Σε περίπτωση καλοήθειας, η διενέργεια εγχυσης αλκοόλης μπορεί να προχωρήσει . Σε περίπτωση κακοήθειας, η έγχυση αλκοόλης δεν διενεργείται.  

( Πατείστε εδώ για να δείτε κλινικό παράδειγμα ) 

 

Εγχυση αλκοόλης σε κυστικό όζο του Θυρεοειδούς

Γιατί γίνεται ;

Οι περισσότεροι κυστικοί όζοι του θυρεοειδούς δεν προκαλούν σημεία ή συμπτώματα. Περιστασιακά, ωστόσο, ορισμένα οζίδια γίνονται τόσο μεγάλα που μπορεί να είναι ψηλαφητά, να φαίνονται σαν πρήξιμο στη βάση του λαιμού, ή όταν λάβουν μεγάλες διαστάσεις να πιέζουν την τραχεία ή τον οισοφάγο προκαλώντας δύσπνοια ή δυσκολία στην κατάποση.Η  Διαδερμική έγχυση αλκοόλης (PEI) είναι αποτελεσματική και ασφαλής στην μείωση ή την εξαφάνιση συμπτωμάτων που είτε προκαλούν τοπικές ενοχλήσεις  ή κοσμητικά  προβλήματα ( μεγάλη- εμφανής διόγκωση στον τράχηλο )   , ενώ παράλληλα  οι ασθενείς έχουν μακροχρόνια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η  Διαδερμική έγχυση αλκοόλης (PEI) είναι ασφαλής , ανώδυνη και φθηνή μέθοδος και μπορεί να προσφέρει εναλλακτική λύση σε ασθενείς που διαφορετικά θα έπρεπε να χειρουργηθούν.

Ειναι η εξέταση επώδυνη;

Η εξέταση γίνεται με τοπική αναισθησία. Στίς περισσότερες περιπτώσεις είναι εντελώς ανώδυνη , όμως σε κάποιους ασθενείς μπορεί να προκαλέσει ήπιο πόνο στην περιοχή ο οποίος όμως παρέρχεται μετά απο λίγη ώρα.

Χρειάζεται προετοιμασία;

Η μόνη προετοιμασία που χρειάζεται είναι σε εξεταζόμενους που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα αντιπηκτικά φάρμακα πρέπει να διακόπτονται. Το πόσες ημέρες πρίν πρέπει να γίνει η διακοπή, εξαρτάται απο το φάρμακο που λαμβάνει ο ασθενής και  πάντοτε μετά απο συνεννόηση με τον κλινικό ιατρό που το έχει χορηγήσει. 

Σε άτομα που δεν λαμβάνουν αντιπηκτικά δεν χρειάζεται καμμία απολύτως προετοιμασία. 

Κατά την επίσκεψη σας στο ιατρείο θα πρέπει να προσκομίσετε το παραπεμπτικό του ιατρού σας, καθώς και προηγούμενες εξετάσεις (Υπερηχογράφημα , σπινθηρογράφημα κλπ) .

Απαραίτητη προυπόθεση για την πραγματοποίηση της εξέτασης είναι η πιστοποίηση ότι ο όζος στον οποίο θα γίνει η έγχυση είναι καλοήθης. Ειναι λοιπόν απαραίτητη η προσκόμιση αποτελέσματος κυτταρολογικής εξέτασης απο προηγούμενη διαγνωστική παρακέντηση (FNA), στο οποίο θα αναγράφεται ότι δεν υπάρχουν ευρήματα κακοήθειας. 

Πως γίνεται;

Στην αρχή γίνεται λεπτομερές υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς και ο όζος αξιολογείται για την πιθανότητα παρουσίας ή όχι κακοήθειας. Στο ιατρείο μας χρησιμοποιούμε τις πλέον σύγχρονες τεχνικές (μελέτη αιμάτωσης, ελαστογραφία) που συμπληρωματικά στο συμβατικό υπερηχογράφημα μας πληροφορούν όχι μόνο για την πιθανότητα ή όχι παρουσίας κακοήθειας, αλλά και για το σημείο του όζου που είναι το πλέον ύποπτο. Αφού ληφθεί υλικό για κυτταρολογική εξέταση απο το συμπαγές τμήμα ,  μια πολύ λεπτή βελόνα (λεπτότερη απο αυτή της αιμοληψίας) καθοδηγείται στα κυστικά στοιχεία του όζου και με συνεχή υπερηχογραφική παρακολούθηση γίνεται αναρρόφηση του υγρού μέχρις ότου να επιτευχθεί μερική εκκένωση του υγρού της κύστεως.  

Στη συνέχεια με διαδοχικές εγχύσεις , εγχέεται ποσότητα απόλυτης αλκοόλης ( 950 ), μέχρις ότου η κύστη γεμίσει. Στο τέλος της διαδικασίας μέρος της αλκοόλης αφαιρείται.

Ποιές επιπλοκές μπορεί να συμβούν;

Σε κάποιους ασθενείς μπορεί να υπάρξει ήπιος πόνος στην περιοχή για λίγες ώρες μετά την έγχυση , ο οποίος μπορεί να αντιμετωπισθεί με ήπια αναλγητικά (Depon) ή τοποθέτηση παγοκύστης στην περιοχή. Σε μικρό ποσοστό ασθενών παρατηρείται παροδική ζάλη ( μοιάζει με μέθη) που όμως παρέρχεται μετά λίγη ώρα .Ο κίνδυνος αιμορραγίας, ή λοίμωξης , είναι εξαιρετικά σπάνιος. 

Σε περίπτωση που αισθανθείτε επίμονο πόνο στην περιοχή, ή οποιαδήποτε άλλη ενόχληση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Είναι το αποτέλεσμα μόνιμο;

Εξαρτάται από την ποσότητα του υγρού που περιέχει η κύστη. Σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις ,σε κύστεις που περιέχουν 10-30 ml υγρού , μία μόνο PEI είναι αποτελεσματική . Για κύστεις που περιέχουν πάνω από 30 ml , στα 2/3 των περιπτώσεων μπορεί να χρειαστούν μέχρι τρείς εγχύσεις σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Κλινική Περίπτωση 3. Πλήρης παροχέτευση κυστικού όζου του θυρεοειδούς

Περιγράφεται περίπτωση ασθενούς ο οποίος υπεβλήθη σε παροχέτευση κυστικού όζου και εν συνεχεία έγχυση αλκοόλης με πολύ καλή ανταπόκριση.
Περισσότερα

Κλινική Περίπτωση 1 . Διαδερμική έγχυση αλκοόλης (PEIT) σε κυστικό όζο του θυρεοειδούς

Περιγράφεται περίπτωση ασθενούς ο οποίος υπεβλήθη σε παροχέτευση κυστικού όζου και εν συνεχεία έγχυση αλκοόλης με πολύ καλή ανταπόκριση.
Περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λειτουργία του ιατρείου κατα την διαρκεια της πανδημίας Covid-19

Στα πλαίσια της νέας πραγματικότητας που διαμόρφωσε η επιδημία του κορωνοϊού, έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη λειτουργία του ιατρείου, με στόχο την προστασία της υγείας, τόσο των εξεταζομένων όσο και του προσωπικού.
Περισσότερα

Ο Θυρεοειδής αδένας

Τι είναι ο θυρεοειδής αδένας; Ο θυρεοειδής αδένας έχει σχήμα πεταλούδας και αποτελείται απο 2 λοβούς (δεξιό ,αριστερό) που βρίσκονται μπροστά και εκατέρωθεν της τραχείας ακριβώς κάτω από το "μήλο του Αδάμ" οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με μια λεπτή γέφυρα ιστού, τον ισθμό.
Περισσότερα

Όζος του Θυρεοειδούς Αδένα

Τι είναι ο όζος του θυρεοειδή; Ο όρος όζος αναφέρεται στη μη φυσιολογική ανάπτυξη των κυττάρων του θυρεοειδή, τα οποίασχηματίζουν μία μάζα μέσα στον αδένα. Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των όζων είναικαλοήθεις, ένα μικρό ποσοστό ( περίπου 10%) περιέχουν κακοήθη κύτταρα (καρκίνος του θυρεοειδή).
Περισσότερα

Συσχετίζεται ο καρκίνος του θυρεοειδούς με τον καρκίνο του μαστού;

Πολλές πρόσφατες έρευνες δείχνουν μια πιθανή συσχέτιση μεταξύ καρκίνου του μαστού και του θυρεοειδούς. Σε γυναίκες με ιστορικό καρκίνου του μαστού, ο κίνδυνος για ανάπτυξη καρκίνου του θυρεοειδούς είναι αυξημένος και αντίστροφα ένα ιστορικό καρκίνου του θυρεοειδούς, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού.
Περισσότερα
banner

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ

Εμμανουήλ Πετρόπουλο

για θέματα σχετικά με διαγνωστικές εξετάσεις Υπερήχων, Triplex και Παρακεντήσεις θυρεοειδούς US FNAC

Email *
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό Το email σας δεν είναι έγκυρο.
Ονοματεπώνυμο *
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Τίτλος *
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Ερώτηση *
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Πρέπει να διαβάσετε και να συμφωνήσετε με τους όρους
×

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΩΝ

Δημιουργήστε λογαριασμό στην ιστοσελίδα και αποκτήστε πρόσβαση σε εργαλεία υπολογισμού μεταβολής όγκου και TI-RADS.

Συμπληρώστε το όνομα σας.
Συμπληρώστε το επώνυμο σας.
Συμπληρώστε την ιδιότητας σας.
Συμπληρώστε το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο δεν είναι έγκυρο.
Συμπληρώστε το email. Το email δεν είναι έγκυρο. Το email χρησιμοποιείται ήδη.
Συμπληρώστε τον Κωδικό. Ο κωδικός είναι πολύ απλός.
Συμπληρώστε τον Κωδικό. Δεν επαληθεύτηκε ο κωδικός πρόσβασης.
ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Συμπληρώστε το email. Το email δεν είναι έγκυρο. Το email δεν χρησιμοποιείται.
Δημιουργία κωδικού
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ